تبلیغات
بانک پیام کوتاه سیس 

بانک پیام کوتاه سیس - اس ام اس عاشقانه

Email Icon by Parstools.comاس ام اس عاشقانه

دلــتــنــگــی...؟ حــاضــر؟

غــــم...؟ حــاضــر؟

درد...؟ حــاضــر؟

دوری...؟ حــاضــر؟

عــشــق...؟

بلنـــــــــدتر میخوانـــــــــم، عشــــــــــق . . . ؟

باز هـــــــم نیامــــــــده ؟ ؟ ؟ ! ! !

غیبـــــــــت هایــــــش از حـــــــــد مجاز چنـــــــــدیست کــه گذشتـــــــــه ،

اخــــــــــراجش میــــــــــــــکنم...یه سلام ازجنس شیشه رنگ سبزه های بیشه یه سلام ازجنس الماس به لطافت گل یاس یه سلام آسمونی به تو كه مهربونیقرار است از تو
که آرام جان لحظه هایم بودی
برای دلم ،
یک انسان معمولی بسازمسخت است؛خیلی سخت است وقتی بدانی او كجای زندگی توست!

اما ندانی تو كجای زندگی او هستی...!!!
اخرین مطالب

تلفن همراه - تلفن همراه